Om-iFag

 • For lærlingen er iFag en nettbasert opplæringsbok.
 • iFag inneholder en fagplan med kompetanse- og opplæringsmål.
 • Lærlingen registrerer timer på kompetansemål og gjør egenvurdering av sine ferdigheter.
 • For lærlingbedriften er iFag et verktøy som letter underveisvurdering og oppfølging av lærlingene.
 • For opplæringskontoret er iFag et administrasjons- og dokumentasjonssystem for lærlinger og bedrifter.
 • Rask oversikt over alle lærlinger, med fokus på å avdekke avvik tidlig.
 • iFag er også tilpasset bruk i videregående skole.

Innholdet iFag?

iFag består av ulike deler for oppfølging av brukerne.

 • Bransjens praktiske kompetanse- og opplæringsmål
 • Timeregistrering på praktiske kompetansemål
 • Egenvurdering av lærlingen på praktiske kompetansemål
 • Underveisvurdering av faglig leder/instruktør
 • Dokumentasjon av lærlingens aktiviteter og læringsprosess
 • Meldingssystem for kommunikasjon og påminnelser
 • Samtalejournal
 • Administrasjon og organisering av bedrifter og skoler
 • Tilskuddsberegning og budsjettering
 • Lærlingeregnskap for refusjon til bedrift
 • Kursadmistrasjon

Myndighetskrav

Med ifag dekkes myndighetenes krav til underveis­vurdering og dokumentasjon.

Vurderingssystemet tar utgangspunkt i «Vurderings­forskriften» utarbeidet av Utdanningsdepartementet. Vurderingssystemet er knyttet direkte opp mot kompetanse­målene.

iFag inneholder et felles vurderingssystem for gjennom­gående vurdering fra og med videregående skole til ferdig utlært svenn/fagarbeider.

I tillegg vil opplæringskontorene ha stor nytte av systemet fordi det forenkler og effektiviserer deres oppfølging av lærlingene.

Roller i iFag

Lærling/elev
Kan blant annet registrere timer, egenvurdere seg og laste opp dokumentasjon for hvert praktisk kompetansemål. De kan jobbe med det teoretiske fagstoffet via e-læring.

Faglig leder i bedrift/lærer
Kan følge opp sine lærlinger/elever på en effektiv måte, samt vurdere hver enkelt lærling/elev på kompetansemålene.

Opplæringskontoret
Får en fullstendig oversikt over alle lærlinger i bedriftene og får en effektiv oppfølging av alle brukere i ifag.