Om e-læringen

For å sikre bygg med god og forsvarlig byggekvalitet, er det avgjørende med en kompetent bygge- og anleggsnæring i alle faser av arbeidet. Det må sikres nok kvalifisert arbeidskraft, og det bør det legges til rette for at flere tar yrkesfagutdanning. I tillegg bør det legges bedre til rette for tilleggsopplæring for voksne fagarbeidere samt ufaglærte med realkompetanse.

Myndighetene og kundene stiller krav til fagkompetanse hos utøvende håndverkere og krav om fag- og etablererkompetanse for å starte bedrift. Digitalisering er i ferd med å skape helt nye bruksmønstre, behov og muligheter innen fremtidens utdanning. E-læring er del av løsningen på disse utfordringene og kravene.

Byggmesterforbundet og Opplæringskontoret for tømrerfaget utvikler sammen e-læringskurs for å styrke fagopplæringen i bedriftene, sikre rett kompetanse på tømrersvennene og instruktørene og man jobber for å få formalisert og dokumentert den kontinuerlige kompetansehevingen gjennom utførelse av faget.

Når raskt ut til mange på en fleksibel måte
Et e-læringskurs kan deltakerne ta der de er og når det passer. Det man trenger en PC, nettbrett eller en smarttelefon. Man kan ta læringen i porsjoner. Man kan gjennomgå emner, også ute på byggeplassen.

Interaktivt
Deltakeren må selv være aktiv. Man løser oppgaver og får umiddelbare tilbakemeldinger. Det gir økt motivasjon og læringsutbytte. Opplæringskontorene kan dokumentere at lærlingene ikke bare har gjennomført –men lært det de skal.

Kostnadseffektivt
Man sparer kursavgifter, reisekostnader, oppholdskostnader og medgått arbeidstid.  Man regner grovt sett at e-læring koster fra 10-25%  av tradisjonell kurslæring. Enkelt, raskt og oppdatert.

De faglige utviklerne

Kristoffer Søgaard
Kristoffer er opplæringsleder for Opplæringskontoret for tømrerfaget, hans bakgrunn er tømrermester. Han har ansvar for å gi opplæring i henhold til tømrerfagets læreplan og næringens formelle krav til opplæring, i tillegg har han et overordnet ansvar for å kvalitetssikre at lærlingene får den variasjonen og bredden i opplæringen som er nødvendig for å få tilstrekkelig opplæring i bedriftene. Kristoffer er en viktig ressurs til den praktiske tilnærmingen i kursene.

Øivind Ørnevik
Øivind er Fagsjef Kompetanse i Byggmesterforbundet, og er utdannet fagtekniker, byggmester, tømrer og møbelsnekker. I tillegg til å gi service til byggmester- og tømrerbedrifter, jobber han med å forberede og styrke utdanningene i forhold til dagens krav og forventninger. Øivind har skrevet mye av innholdet i e-læringen, og vil fortsette å være en viktig bidragsyter som innholdsleverandør.

Harald Hansen
Harald er daglig leder for Opplæringskontoret for tømrerfaget, hans bakgrunn er tømrermester med utdannelse fra teknisk fagskole. Han har kunnskap, erfaring  og sørger for at opplæringen skjer i hht. læreplanen. Gjennom Opplæringskontoret tilbyr de lærlingene nødvendige kurs og perfeksjonering, og gir råd og veiledning til bedriftene. Harald er en viktig bidragsyter til alle kursene som ligger tilgjengelig og som er under utarbeidelse.