Om e-læringen

E-læring er en form for opplæring som benytter seg av digitale verktøy og internett for å levere undervisning og læremateriale. Denne typen opplæring er spesielt relevant for håndverksfag som håndverkerutdanning, fagopplæring, og lærlingeprogrammer. E-læring kan være et nyttig supplement til tradisjonell klasseromsundervisning, da det gir muligheten til å lære på egenhånd og i eget tempo.

For håndverksfag som byggfag, tømrer, murer, elektriker, rørlegger, snekker og maler, kan e-læring være spesielt nyttig for å lære teoretiske prinsipper og konsepter. Dette kan inkludere alt fra grunnleggende ferdigheter og sikkerhetsprosedyrer til mer avanserte teknikker og metoder. E-læring kan også gi muligheten til å lære om de nyeste trendene og innovasjonene innenfor håndverksfagene.

En av fordelene med e-læring er at den kan tilpasses den enkelte elevs behov og læringsstil. Dette gjør det mulig for elever å lære i sitt eget tempo og fokusere på de områdene de finner mest utfordrende. E-læring kan også være mer fleksibel enn tradisjonell klasseromsundervisning, da den kan tilpasses ulike tidsskjemaer og livsstiler.

Det er viktig å merke seg at e-læring ikke erstatter praktisk opplæring og erfaring. Håndverksfag krever ofte praktisk trening og veiledning for å utvikle ferdigheter og kompetanse. E-læring kan imidlertid være et verdifullt supplement til denne opplæringen, og kan bidra til å styrke og utvide kunnskapen og ferdighetene til håndverkere.

Byggmesterforbundet og Opplæringskontoret for tømrerfaget utvikler sammen e-læringskurs for å styrke fagopplæringen i bedriftene, sikre rett kompetanse på tømrersvennene og instruktørene og man jobber for å få formalisert og dokumentert den kontinuerlige kompetansehevingen gjennom utførelse av faget.

Når raskt ut til mange på en fleksibel måte
Et e-læringskurs kan deltakerne ta der de er og når det passer. Det man trenger en PC, nettbrett eller en smarttelefon. Man kan ta læringen i porsjoner. Man kan gjennomgå emner, også ute på byggeplassen.

Interaktivt
Deltakeren må selv være aktiv. Man løser oppgaver og får umiddelbare tilbakemeldinger. Det gir økt motivasjon og læringsutbytte. Opplæringskontorene kan dokumentere at lærlingene ikke bare har gjennomført –men lært det de skal.

Kostnadseffektivt
Man sparer kursavgifter, reisekostnader, oppholdskostnader og medgått arbeidstid.  Man regner grovt sett at e-læring koster fra 10-25%  av tradisjonell kurslæring. Enkelt, raskt og oppdatert.

De faglige utviklerne

Kristoffer Søgaard
Kristoffer er opplæringsleder for Opplæringskontoret for tømrerfaget, hans bakgrunn er tømrermester. Han har ansvar for å gi opplæring i henhold til tømrerfagets læreplan og næringens formelle krav til opplæring, i tillegg har han et overordnet ansvar for å kvalitetssikre at lærlingene får den variasjonen og bredden i opplæringen som er nødvendig for å få tilstrekkelig opplæring i bedriftene. Kristoffer er en viktig ressurs til den praktiske tilnærmingen i kursene.

Øivind Ørnevik
Øivind er Fagsjef Kompetanse i Byggmesterforbundet, og er utdannet fagtekniker, byggmester, tømrer og møbelsnekker. I tillegg til å gi service til byggmester- og tømrerbedrifter, jobber han med å forberede og styrke utdanningene i forhold til dagens krav og forventninger. Øivind har skrevet mye av innholdet i e-læringen, og vil fortsette å være en viktig bidragsyter som innholdsleverandør.

Harald Hansen
Harald er daglig leder for Opplæringskontoret for tømrerfaget, hans bakgrunn er tømrermester med utdannelse fra teknisk fagskole. Han har kunnskap, erfaring  og sørger for at opplæringen skjer i hht. læreplanen. Gjennom Opplæringskontoret tilbyr de lærlingene nødvendige kurs og perfeksjonering, og gir råd og veiledning til bedriftene. Harald er en viktig bidragsyter til alle kursene som ligger tilgjengelig og som er under utarbeidelse.