Om e-Håndverk

En digital læringsplattform for bygghåndverksfagene. Formålet er at håndverkbransjen skal få et standardisert og digitalt læringstilbud innen håndverkteori. Alle kursene som er utviklet og under utvikling gjennom Byggmesterforbundets fagavdeling og Opplæringskontoret for tømrerfaget tilfredsstiller Læreplan for fagutdanningen i VG1, VG2 og VG3.

Med e-Håndverk har vi strukturert dette ytterligere som et landsdekkende og permanent lærekonsept.

Vi utvikler og spre et oppdatert lære- og oppfølgingsverktøy, som gjør fagutdanningen enklere og mer motiverende. Videre gir vi lærlingene/håndverkene en forutsigbar og lik sluttkompetanse. Lavere frafall av elever og lærlinger samt bedre læringsresultater er vesentlig. Ytterligere mål er å gjøre utdanningen mer standardisert, uavhengig av læringssted og andre rammevilkår.

Kursene passer for:

  • Lærlinger
  • Praksiskandidater
  • Privatister
  • Elever i voksenopplæringen
  • Lærebedrifter
  • Veiledere
  • Kompetanseheving i enhver bedrift eller organisasjon
  • Videregående skoler
  • Opplæringskontorer

Kursene er først og fremst utviklet for lærlinger. Men kursene er like aktuelle for håndverksbedrifter og fagpersoner som trenger å utvikle sin fagkompetanse underveis i livsløpet.