Andre relevante kurs


Kurs hos vår samarbeidspartner Dr. Dropin

Våre kurs gir din bedrift mulighet til å enkelt løfte kompetansen i deres organisasjon innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Vi tilbyr blant annet lovpålagte HMS-kurs for leder og verneombud som gjennomføres enkelt digitalt. 

Landingsside: https://bedrift.drdropin.no/kurs


Diisocyanater – Lovpålagt kurs

I flere byggeskum-, lim-, maling-, lakk og tetningsmasser finnes stoffet diisocyanater. Dette er et stoff som kan fremkalle allergiske reaksjoner og astma.

Arbeidstilsynet har derfor sammen med resten av Europa pålagt alle som bruker produkter med diisocyanater å få opplæring i bruk og vite om konsekvensene ved bruk. Denne opplæringen skal være gjennomført innen 24.08.2023.

Den som har ansvaret for opplæringen, er leverandør/produsent av produkter med diisocyanater. Würth har satt opp en kursrekke på dette. Klikk her:

https://www.wuerth.no/no/nb/tjenester/kurs/kurs.php


E-Læring i malerfaget

Her Finner du vårt nye e-læringskurs for yrkesteori i malerfaget. Det digitale kurset dekker kompetansemålene i ny læreplan og gir deg nødvendig kunnskap frem mot eksamen og svenneprøve

Les mer om kurset og hvordan du bestiller det.


Trevirke – skogen og trekvalitet

Ønsker du å vite mer om hvordan trevirket blir påvirket av vekstvilkårene i skogen?

Les mer om kurset og hvordan du bestiller det.


NESO`s BIM skole

Ønsker du å lære mer om hvordan man kan bruke og BIM i de ulike fasene av et prosjekt for å heve kvaliteten, redusere risiko og holde fremdriften?

Les mer om kurset og hvordan du bestiller det her (NESO`s BIM skole – Klasse 2 – NESO)


Bedriftsintern opplæring i effektiv bruk av 3D modeller

Ønsker du å lære mer om hvordan man kan bruke en 3D modell i Solibri til effektiv samhandling i bygge møter og mengdeberegning?

Les mer om kurset og hvordan du bestiller det her (Bedriftsintern Solibri opplæring – NESO)


E-lærings fagkurs med fokus på 3D modeller

Ønsker du å lære mer om hvordan man kan bruke programmet Solibri til å tolke informasjon, koordinere prosjekteringen og hente ut mengder fra et byggeprosjekt?

Les mer om kurset og hvordan du bestiller det (NESO E-læring – talentlms.com)


BIM koordinator kurs – Fysisk eller digitalt?

Ønsker du å lære mer om hvordan man kan bekle rollen som BIM koordinator i et byggeprosjekt?

Les mer om kurset og hvordan du bestiller det her (BIM koordinator kurs – NESO)


Bedriftsinternt Lavterskeltilbud for BIM

Ønsker du et bedriftsinternt opplegg for å heve kompetansen på BIM og digitalisering?

Les mer om kurset og hvordan du bestiller det her (Bedriftsinternt Lavterskeltilbud for BIM – NESO)